Výroční zprávy

Výroční zprávy jsem zpracovával hlavně pro nedávno zaniknuvší společnost B.I.G – Prague.
Dělal jsem pro ni nejen grafické návrhy, ale občas i DTP zracování až po podklady pro tisk.
Podporuji sdružení Letní dům, pro nějž jsem vytvořil mnoho výročních zpráv.
Ta z roku 2006 byla oceněna zvláštní cenou KPMG v soutěži nejlepší výroční zpráva ČR.
V následujících ukázkách představím jak realizované tak nerealizované návrhy.

untitled     Sestava 1     vz cesnet 2013 2-2 kopie

vz RSTS 2003-1 kopie     Sestava 1     untitled

Sestava 1     VODAsazba     Sestava 1

Sestava 1     Sestava 1     untitled